خطا در تغییر ویژگی های یک ستون بعد از ساخت جدول در SQL Server 2008

چرا در SQL Server 2008 وقتی می خواهم از طریق SSMS خصیصه های فیلد های جدول را تغییر دهم پیغام زیر مشاهده می شود؟
SQL Server 2008

SQL Server 2008

راه حل

این مسیر را طی کنید:

Tools Menu -->Options...-->Designers -->Remove Tick from Check Box for "Prevent Saving Changes..."

این نوشته در SQL Server ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.