بایگانی نویسنده: Amir Reza Jaberi

تغییر اندازه تصویر موقع ارسال به سرور (Upload)

روشهای زیادی برای تغییر اندازه تصویر موقع ارسال (upload) کردن وجود که این هم یک روش ساده و سریع می باشد. همچنین در این روش می توان چندین تصویر را به صورت همزمان تغییر اندازه داد.  توضیحات در داخل کدها … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ASP.NET | ۴۱ دیدگاه

ارسال ایمیل با ضمیمه کردن فایل به صورت مستقیم از کنترل FileUpload

روشهای زیادی برای ارسال ایمیل و ضمیمه کردن فایل به آن وجود دارد که در برخی روشها نیاز داریم ابتدا فایل را به سرور منتقل کنیم بعد به ایمل ارسالی ضمیمه کنیم. در این مثال بدون انتقال فایل به سرور … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در ASP.NET | ۵۰ دیدگاه

کار با چندین پایگاه داده

گاهی نیاز داریم که اطلاعات خود را از دو یا چند پایگاه داده بخوانیم که این پایگاه داده ها می توانند در سرور جاری یا سرورهای متفاوت باشند. روش کلی بدین صورت است : …. FROM ServerName.DatabaseName.OwnerName.ObjectName … مثال : … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در SQL Server | ۱۵ دیدگاه

باز کردن و بستن تمامی dataset های موجود در Form

تابع باز کردن تمامی Dataset ها { Open datasets: OpenDataSet(MyForm); } procedure OpenDataSet(FormName: TForm); var I: Integer; begin for I := FormName.ComponentCount – 1 downto 0 do if (FormName.Components[I] is TADOTable) then begin (FormName.Components[I] as TADOTable).Open; end; end; تابع بستن … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در Delphi | ۴۹ دیدگاه

نمایش سطرهای دلخواه

گاهی نیاز داریم که سطرهای مشخص از یک جدول را نمایش دهیم مثلا در یک لیست سطر ۲و ۵ را نمایش دهیم. برای این کار روشهای متفاوتی وجود دارد که من در اینجا یک روش ساده و کاربردی را ارائه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در SQL Server | ۷۴ دیدگاه

خطا در تغییر ویژگی های یک ستون بعد از ساخت جدول در SQL Server 2008

چرا در SQL Server 2008 وقتی می خواهم از طریق SSMS خصیصه های فیلد های جدول را تغییر دهم پیغام زیر مشاهده می شود؟ راه حل این مسیر را طی کنید: Tools Menu –>Options…–>Designers –>Remove Tick from Check Box for … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در SQL Server | دیدگاه‌ها برای خطا در تغییر ویژگی های یک ستون بعد از ساخت جدول در SQL Server 2008 بسته هستند

داشتن ستون منحصر بفرد با چند مقدار NULL

بعضی مواقع نیاز داریم که یک ستون منحصر به فرد چند مقدار NULL داشته باشد اما اگر یک کلید Unique روی ستونی ایجاد کنیم آنگاه تنها یک نمونه از مقدار NULL می توانیم داشته باشیم. به عنوان مثال جدولی به … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در SQL Server | ۸ دیدگاه

بررسی آدرس ایمیل – دلفی

FUNCTION IsValidEmail(CONST Value: String): boolean;   FUNCTION CheckAllowed(CONST s: String): boolean;   VAR i: Integer;   BEGIN   Result:= False;   FOR i:= 1 TO Length(s) DO // illegal char in s -> no valid address   IF NOT (s[i] … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در Delphi | ۳۹ دیدگاه

ایجاد بانک اطلاعاتی اکسس با کد نویسی – دلفی

 procedure CreateMSAccessDB(filename : String); var   DBEngine, Workspace: Variant; const   dbLangGeneral = ‘;LANGID=0x0409;CP=1252;COUNTRY=0’;   dbVersion30 = 32; begin   DBEngine := CreateOleObject(‘DAO.DBEngine’);    { DBEngine := CreateOleObject(‘DAO.DBEngine.35’); For DAO 3.5 }   Workspace := DBEngine.Workspaces[0];   try     Workspace.CreateDatabase(filename, … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در Delphi | ۸۹ دیدگاه